Comisión Directiva

Centro de Sub Oficiales del Ejército

Ejercicio 2022 -2023

Integrantes de Comisión Directiva (De Izquierda a Derecha): Sgto. (R.) José Rodríguez, Sgto. (R.) Héctor Piñeiro, S.O.M. (R.) José Núñez, Sgto.1º (E.C.) Joel Ferreira, S.O.M. Laura Castillo, S.O.M. (R.) Gerardo Castillo, S.O.M. Richard Selios, Sgto.1º (R.) Pedro Olivera, Sgto.1º (R.) Paulo Severo, Sgto.1º (R.) Cristina Canobra, S.O.M. (R.) Margarito Vergara.

Integrantes de Comisión Fiscal (De Izquierda a Derecha): Sgto.1º (R.) Yamandú Rodríguez, S.O.M. (R.) Antonio Pérez, Sgto.1º (R.) Gladys Rodríguez.

Integrantes de Comisión Electoral (De Izquierda a Derecha): Sgto.1º. (R.) Juan Antúnez, S.O.M. (R.) Hugo Suárez, S.O.M. (R.) Miguel Goenaga

 Comisión Directiva

 Presidente        S.O.M. (R) Gerardo Castillo

 1er. Vicepresidente  S.O.M. Richard Selios

 2º Vicepresidente   Sgto.1º (R) Pedro Olivera

 Secretaria General  S.O.M.  Laura Castillo

 Tesorero         S.O.M. (R) Margarito Vergara

 Secretario Actas   Sgto. 1º (E.C) Joel Ferreira 

 Pro. Sec. Gral.   Sgto.1º (R) Paulo Severo

 Pro Tesorera     Sgto.1º (R) Cristina Canobra 

 Pro. Sec. Actas   Sgto. (R) José Rodríguez

 Intendente        Sgto. (R) Héctor Piñeiro

 Bibliotecario      S.O.M. (R) José Luis Núñez

 Comisión Fiscal

 Presidente        S.O.M. (R) Antonio Pérez

 Miembro         Sgto.1º  (R) Yamandú Rodríguez

 Miembro         Sgto.1º (R) Gladys Rodríguez

 Comisión Electoral

 Presidente        S.O.M. (R) Hugo Suárez

 Miembro         Sgto. 1º (R) Juan Antúnez

 Miembro         S.O.M. (R) Miguel Goenaga